Dự báo thời tiết Tân Lạc - Hoà Bình 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.8°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.8°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.38 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:34
T4 29/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/38.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.1%
 • Lượng mưa
  3.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.2°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/35.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:34
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  22.58 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.6°/24.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T6 31/05
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.7°/25.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  13.08 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.5°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.8°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T7 01/06
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.4°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.52 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
CN 02/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89%
 • Lượng mưa
  8.99 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T2 03/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.5%
 • Lượng mưa
  12.67 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.89 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36

Lượng mưa Tân Lạc - Hoà Bình 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Lạc - Hoà Bình 7 ngày tới

Thời tiết Tân Lạc bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:34

Thấp/Cao

28°

/

30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0