Dự báo thời tiết Yên Thủy - Hoà Bình 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.1%
 • Lượng mưa
  1.39 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.5°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.41 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:34
T4 29/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.1°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.95 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:34
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.7%
 • Lượng mưa
  9.74 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.8°/25.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T6 31/05
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  3 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.3°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T7 01/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.6%
 • Lượng mưa
  0.74 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.58 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
CN 02/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.2%
 • Lượng mưa
  9.06 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.09 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T2 03/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.3%
 • Lượng mưa
  6.96 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.9°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.24 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36

Lượng mưa Yên Thủy - Hoà Bình 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Thủy - Hoà Bình 7 ngày tới

Thời tiết Yên Thủy bây giờ

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:34

Thấp/Cao

28°

/

30°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0