Thời tiết Yên Thủy - Hoà Bình theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.04 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.52 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.78 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

75%

T5 18/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.32 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.04 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.98 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.65 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.98 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.96

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.23 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.01 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

92%

T6 19/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Thủy - Hoà Bình trong 12h tới

Thời tiết Yên Thủy

mây rải rác

35°

mây rải rác

Cảm giác như 41°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:17

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Gió

2.12 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

Bình minh / Hoàng hôn

5:38 am
6:17 pm