Dự báo Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

25°

Cảm giác như 27°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24.1°

Nhiệt độ thấp nhất

29.3°

Nhiệt độ cao nhất

96.4%

Độ ẩm

1.07 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26°

Điểm ngưng

0

UV

1007 hPa

Áp suất

05:18/18:33

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình
25.2° / 26.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình
25.9° / 26.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình
25.6° / 27°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình
27.5° / 32.3°

Dự báo thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình hôm nay, ngày mai theo giờ

4:00 am

25.5° / 27°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.6° / 27.6°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.8° / 27.7°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.2° / 27.1°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

8:00 am

26.7° / 27.3°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 26.9°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.2° / 26°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 26.2°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.3° / 27°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.6° / 33.9°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

2:00 pm

29.8° / 34.3°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

3:00 pm

28.1° / 33.8°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.3° / 32.4°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.4° / 33°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.7° / 31.1°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.1° / 27.2°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.3° / 26.9°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.8° / 26.8°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.1° / 27.9°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.5° / 26.4°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 27.7°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

1:00 am

26.5° / 27.8°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

2:00 am

26.6° / 27.2°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 27.4°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

4:00 am

26.3° / 27.3°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

26.2° / 27.5°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 am

26.1° / 27.7°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

26.4° / 26.3°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 am

27.2° / 30.5°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 am

27.7° / 31.1°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 33.2°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

11:00 am

28.6° / 33°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

12:00 pm

29.8° / 34.9°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

1:00 pm

29.6° / 35.7°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.1° / 36.3°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.9° / 38°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.9° / 39.1°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.2° / 37.6°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

6:00 pm

30° / 35.4°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.6° / 33.5°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 pm

29° / 32.1°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.2° / 32.1°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.9° / 32.5°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.2° / 31.8°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 am

28° / 31.7°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

27.6° / 30°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 30°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

3:00 am

27.6° / 30.1°

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.4° / 29.7° 2.25 m/s 95% 1008 hPa 5.5 mm
CN 26/05 mây đen u ám 26.4° / 32.3° 1.74 m/s 82% 1006 hPa 0 mm
T2 27/05 mây đen u ám 27.7° / 30.8° 1.94 m/s 76% 1002 hPa 0 mm
T3 28/05 mưa vừa 27.8° / 35.3° 2.06 m/s 69% 1001 hPa 8.52 mm
T4 29/05 mưa vừa 26.9° / 29.1° 1.47 m/s 95% 1003 hPa 16.13 mm
T5 30/05 mưa vừa 26.1° / 33.3° 1.81 m/s 76% 1004 hPa 17.02 mm

Chất lượng không khí tại Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

921.85

NH3

48.43

NO

0.21

NO2

14.55

O3

12.44

PM2.5

45.37

PM10

52.96

SO2

3.75