Dự báo thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

31.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.1°

/

31.5°

Độ ẩm

79.8%

Gió

2.62 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

27.7°

UV

11.38

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:42

T2 15/07

25.5 oC

31.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.6°

/

31.2°

Độ ẩm

79.7%

Gió

2.01 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

13.19

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:42

T3 16/07

24.6 oC

30 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

24.8°

/

30.9°

Độ ẩm

84.4%

Gió

1.88 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.7°

UV

11.38

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:42

Lượng mưa Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình 3 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình bây giờ

mưa vừa

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

80%

Tầm nhìn

9.783 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

2.24 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

10.09