Dự báo Thời tiết Phong Điền - Huế

34.9°

Cảm giác như 39°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.1°

Nhiệt độ thấp nhất

34.3°

Nhiệt độ cao nhất

49.2%

Độ ẩm

2.62 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.6°

Điểm ngưng

9.61

UV

1004 hPa

Áp suất

05:19/18:25

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Phong Điền - Huế

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phong Điền - Huế
33.4° / 39.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phong Điền - Huế
24.8° / 26.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phong Điền - Huế
25.9° / 25.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Phong Điền - Huế
28.5° / 33°

Dự báo thời tiết Phong Điền - Huế hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

34° / 39.6°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.7° / 39.4°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.1° / 38.8°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.8° / 37.7°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 72 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 36.9°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 81 %

mưa vừa

5:00 pm

28.4° / 33.4°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 90 %

mưa vừa

6:00 pm

26.4° / 26.1°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 92 %

mưa vừa

7:00 pm

26.8° / 27.6°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.5° / 26.8°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.9° / 26.2°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.7° / 26.9°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.9° / 26.9°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

12:00 am

24.1° / 25.5°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25.5°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.9° / 25.5°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.2° / 25.8°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24.1° / 25.6°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25.8°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24.8° / 25.9°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26.1° / 26.3°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 34°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

9:00 am

31.4° / 37°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

10:00 am

33.3° / 37.8°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

11:00 am

33.1° / 39.9°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.1° / 37.7°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.5° / 36°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.7° / 37.9°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.3° / 37.7°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 83 %

mưa vừa

4:00 pm

29.1° / 36.5°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 86 %

mưa vừa

5:00 pm

28.2° / 34.4°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 90 %

mưa vừa

6:00 pm

27.6° / 30.4°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 92 %

mưa vừa

7:00 pm

26.3° / 27.1°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.9° / 26°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.3° / 27°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.8° / 27°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.8° / 25.7°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

12:00 am

24.5° / 25.8°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

1:00 am

24.8° / 25.8°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

2:00 am

24.4° / 25°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24.1° / 26°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

4:00 am

24.4° / 25°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 24.1°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 am

24.2° / 25.2°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

28.1° / 32°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 am

31.8° / 35.3°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

10:00 am

33° / 36.4°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

11:00 am

33.7° / 37.4°

Thời tiết Phong Điền - Huế

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Phong Điền - Huế sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.5° / 34.9° 2.95 m/s 50% 1004 hPa 7.72 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.9° / 33.8° 2.21 m/s 58% 1007 hPa 8.23 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 24.4° / 33.1° 2.66 m/s 56% 1008 hPa 2.65 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 25.1° / 33.8° 2.73 m/s 53% 1008 hPa 5.92 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 24.4° / 37° 3.04 m/s 49% 1006 hPa 2.79 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 25.9° / 37.1° 2.58 m/s 45% 1004 hPa 0.72 mm

Chất lượng không khí tại Phong Điền - Huế

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

284.72

NH3

0.98

NO

0.74

NO2

3.27

O3

22.1

PM2.5

1.34

PM10

2.06

SO2

2.54