Thời tiết Phong Điền - Huế theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.99

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.25 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.51

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.32 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

79%

T5 18/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.7 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.17

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.78 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.57

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.12 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.35

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.86

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.42

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.01

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.53

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.64

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.53 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.46 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.98 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.21 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.98 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

90%

T6 19/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.82

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.66

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.28

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.43

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phong Điền - Huế trong 12h tới

Thời tiết Phong Điền

mây rải rác

34°

mây rải rác

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Gió

3.09 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

7.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
6:05 pm