Dự báo Thời tiết Thành phố Huế - Huế

31°

Cảm giác như 37°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24.1°

Nhiệt độ thấp nhất

32.2°

Nhiệt độ cao nhất

83%

Độ ẩm

1.94 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26°

Điểm ngưng

6.22

UV

1004 hPa

Áp suất

05:19/18:25

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thành phố Huế - Huế

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành phố Huế - Huế
31.3° / 39.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành phố Huế - Huế
24.2° / 26.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành phố Huế - Huế
25.8° / 26°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thành phố Huế - Huế
29.8° / 36.7°

Dự báo thời tiết Thành phố Huế - Huế hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

30.3° / 38°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.8° / 37.5°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.6° / 37.6°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.9° / 37.6°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 83 %

mưa vừa

5:00 pm

30° / 36.3°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29° / 32.1°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 87 %

mưa vừa

7:00 pm

25.1° / 26.1°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 95 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 95 %

mưa vừa

9:00 pm

25.7° / 26.3°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.4° / 26.7°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.7° / 27°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

12:00 am

25.8° / 26.2°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

1:00 am

24.9° / 25.3°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.4° / 25.1°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

3:00 am

24.8° / 25.5°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 26°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24.6° / 26°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24.7° / 26°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27.2°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 32.4°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

9:00 am

31.3° / 35.8°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

10:00 am

32.5° / 37.3°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

33.6° / 38.6°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.3° / 39°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.1° / 38.5°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.6° / 38°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.9° / 37.1°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.3° / 36.4°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 85 %

mưa vừa

5:00 pm

28.3° / 36°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 89 %

mưa vừa

6:00 pm

27.6° / 31.9°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 92 %

mưa vừa

7:00 pm

26.9° / 27.7°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.4° / 26.9°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.2° / 26.8°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.6° / 26.8°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 25.8°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

12:00 am

24.2° / 25.1°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.9° / 25.6°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

2:00 am

24.9° / 25.7°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24.1° / 25°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

4:00 am

24.9° / 26°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

24.3° / 24.4°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 am

24.8° / 25.8°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25.9° / 26.1°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

28.4° / 31.2°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 am

30° / 34.5°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

10:00 am

31.6° / 36.4°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.4° / 37.8°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.9° / 36.3°

Thời tiết Thành phố Huế - Huế

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thành phố Huế - Huế sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.9° / 32.8° 2.17 m/s 64% 1005 hPa 9.74 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.6° / 33.1° 2.48 m/s 59% 1007 hPa 7.43 mm
T5 27/06 mưa vừa 24° / 31.3° 1.59 m/s 68% 1009 hPa 5.49 mm
T6 28/06 mưa vừa 25.6° / 33.3° 2.34 m/s 59% 1008 hPa 8.33 mm
T7 29/06 mưa vừa 25° / 36.3° 2.21 m/s 50% 1007 hPa 3.68 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 26° / 37.4° 2.26 m/s 45% 1004 hPa 0.78 mm

Chất lượng không khí tại Thành phố Huế - Huế

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

287.26

NH3

0.93

NO

0.29

NO2

3.2

O3

25.48

PM2.5

1.94

PM10

1.65

SO2

2.57