Thời tiết Thành phố Huế - Huế theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.06 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.99

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.19 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.51

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.93 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

68%

T5 18/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.56 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.38 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.17

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.49 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.57

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.51 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.35

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.86

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.42

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.01

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.53

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.64

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.29 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.41 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.02 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

83%

T6 19/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.82

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.66

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.28

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành phố Huế - Huế trong 12h tới

Thời tiết Thành phố Huế

mây rải rác

34°

mây rải rác

Cảm giác như 41°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
6:05 pm