Dự báo Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

31°

Cảm giác như 37°
mưa vừa

mưa vừa

25.6°

Nhiệt độ thấp nhất

30.9°

Nhiệt độ cao nhất

76.5%

Độ ẩm

2.72 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

9.72

UV

1004 hPa

Áp suất

05:16/18:39

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Ân Thi - Hưng Yên

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Ân Thi - Hưng Yên
29.2° / 37.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Ân Thi - Hưng Yên
25.6° / 26.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Ân Thi - Hưng Yên
26.9° / 26.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Ân Thi - Hưng Yên
31° / 36.7°

Dự báo thời tiết Ân Thi - Hưng Yên hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

30.7° / 37.9°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 76 %

mưa vừa

2:00 pm

30.9° / 37.4°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 74 %

mưa vừa

3:00 pm

30.6° / 37°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 74 %

mưa cường độ nặng

4:00 pm

30.7° / 37.4°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 36.9°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.3° / 34.9°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 85 %

mưa vừa

7:00 pm

27.5° / 32°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 89 %

mưa vừa

8:00 pm

28° / 31.2°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.5° / 30.5°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 92 %

mưa vừa

10:00 pm

26.8° / 27°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 92 %

mưa vừa

11:00 pm

26° / 26°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 94 %

mưa vừa

12:00 am

26.8° / 26.6°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 91 %

mưa vừa

1:00 am

26.4° / 26.2°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 88 %

mưa vừa

2:00 am

26.5° / 26.6°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 87 %

mưa vừa

3:00 am

26.2° / 26.9°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.2° / 26.4°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.3° / 26°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.6° / 26.2°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

27.9° / 31.5°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

8:00 am

28° / 32.2°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 82 %

mưa vừa

9:00 am

29.5° / 33.2°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

10:00 am

30° / 37°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.2° / 36.6°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.3° / 35.6°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.7° / 36.6°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.8° / 37.5°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32° / 38°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 37.8°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.8° / 36.9°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.2° / 34.8°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.5° / 32.4°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.7° / 30°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 89 %

mưa vừa

9:00 pm

28° / 30.2°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 90 %

mưa vừa

10:00 pm

27.6° / 27.4°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.3° / 26.6°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 90 %

mưa vừa

12:00 am

26.2° / 26.1°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 90 %

mưa vừa

1:00 am

26.7° / 26.8°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 88 %

mưa vừa

2:00 am

26.7° / 26.9°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.4° / 26°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.3° / 26.3°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.4° / 26.4°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.8° / 30.2°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.5° / 31.4°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.3° / 32.9°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

10:00 am

28.5° / 32.5°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 33°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.2° / 34°

Thời tiết Ân Thi - Hưng Yên

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Ân Thi - Hưng Yên sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 26.3° / 30.2° 3.48 m/s 76% 1004 hPa 40.96 mm
T4 26/06 mưa vừa 26.5° / 31.6° 4.81 m/s 73% 1007 hPa 17.19 mm
T5 27/06 mưa vừa 26.5° / 31.8° 4.85 m/s 81% 1009 hPa 6.68 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26.9° / 33.3° 4.7 m/s 71% 1006 hPa 1.13 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 28.1° / 35° 4.25 m/s 67% 1003 hPa 0.33 mm
CN 30/06 mây đen u ám 28.2° / 37.3° 2.99 m/s 58% 1000 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Ân Thi - Hưng Yên

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

754.76

NH3

7.74

NO

1.72

NO2

27.68

O3

37.69

PM2.5

27

PM10

32.21

SO2

12.98