Dự báo thời tiết Ân Thi - Hưng Yên 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.6%
 • Lượng mưa
  7.71 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.4°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:29
CN 26/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35%
 • Lượng mưa
  0.87 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.7°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.31 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:30
T2 27/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.2%
 • Lượng mưa
  0.51 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:30
T3 28/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77%
 • Lượng mưa
  6.04 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/35.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.97 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T4 29/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  20.64 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.3°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.33 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T5 30/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.2%
 • Lượng mưa
  1.38 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T6 31/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.2%
 • Lượng mưa
  11.86 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.56 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32

Lượng mưa Ân Thi - Hưng Yên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ân Thi - Hưng Yên 7 ngày tới

Thời tiết Ân Thi bây giờ

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:29

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0.16