Dự báo thời tiết Khoái Châu - Hưng Yên 3 ngày tới

Hôm nay

26.8 oC

34.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.4°

/

34.2°

Độ ẩm

57.6%

Gió

5.25 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.3°

UV

10.83

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:39

T2 15/07

25.8 oC

33 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25.1°

/

33.2°

Độ ẩm

67.5%

Gió

4.35 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.9°

UV

11.29

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:39

T3 16/07

25.7 oC

31.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.1°

/

31.8°

Độ ẩm

74.7%

Gió

5.21 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.8°

UV

11.28

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:39

Lượng mưa Khoái Châu - Hưng Yên 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Khoái Châu - Hưng Yên 3 ngày tới

Thời tiết Khoái Châu bây giờ

mưa nhẹ

33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

57%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

4.5 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

10.83