Dự báo thời tiết Khoái Châu - Hưng Yên 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.4%
 • Lượng mưa
  0.66 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.7°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.87 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T4 29/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.4%
 • Lượng mưa
  1.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.09 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.2°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  22.33 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.6°/23.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  6.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T6 31/05
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.5°/25.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  32.42 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.8°/24.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.6°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.89 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
T7 01/06
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
CN 02/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.9%
 • Lượng mưa
  4.65 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.85 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T2 03/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.7%
 • Lượng mưa
  6.39 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/35.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33

Lượng mưa Khoái Châu - Hưng Yên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Khoái Châu - Hưng Yên 7 ngày tới

Thời tiết Khoái Châu bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:31

Thấp/Cao

27°

/

30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0