Dự báo Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

30.5°

Cảm giác như 37°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

26.9°

Nhiệt độ thấp nhất

37.1°

Nhiệt độ cao nhất

80.7%

Độ ẩm

2.16 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.6°

Điểm ngưng

2.19

UV

1001 hPa

Áp suất

05:15/18:38

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Yên Mỹ - Hưng Yên

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Yên Mỹ - Hưng Yên
31.5° / 39.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Yên Mỹ - Hưng Yên
26° / 31°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Yên Mỹ - Hưng Yên
29.2° / 35.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Yên Mỹ - Hưng Yên
35.5° / 42°

Dự báo thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

30.8° / 37.7°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

30.6° / 37.6°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

10:00 am

31° / 38.7°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

32.6° / 39.7°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.6° / 41.2°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.7° / 43.7°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

37.8° / 44.4°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.9° / 43.1°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.9° / 43.6°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

5:00 pm

35.2° / 42.9°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31° / 38.3°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 71 %

mưa vừa

7:00 pm

29.9° / 36°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 84 %

mưa cường độ nặng

8:00 pm

27.6° / 31.8°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 92 %

mưa rất nặng

9:00 pm

27.9° / 27.3°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 91 %

mưa cường độ nặng

10:00 pm

27.9° / 30.7°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

27° / 32°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 am

27.4° / 31.5°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

27.1° / 31.3°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.4° / 30.1°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.5° / 30.3°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

28° / 30.2°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 am

27.3° / 27.7°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.7° / 30.4°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 32.7°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 35°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 am

31.2° / 38.4°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 am

32.3° / 39.1°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

11:00 am

34.6° / 41°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.9° / 42.5°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.3° / 44°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.9° / 43.7°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.8° / 42.1°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

4:00 pm

34° / 42°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 63 %

mưa vừa

5:00 pm

33.8° / 40.7°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.2° / 38.1°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.2° / 37.8°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.6° / 36.5°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.8° / 35.6°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 79 %

mây cụm

10:00 pm

29° / 35.8°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 79 %

mây cụm

11:00 pm

30° / 35.7°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 82 %

mây cụm

12:00 am

29.7° / 35.5°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 83 %

mây cụm

1:00 am

29.4° / 34.3°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

2:00 am

28.6° / 34.2°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 am

28.8° / 33.6°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

4:00 am

28.8° / 32.4°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

5:00 am

27.2° / 31.7°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

6:00 am

29° / 33.1°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

29.9° / 36°

Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa rất nặng 27.1° / 38° 2.66 m/s 69% 1001 hPa 39.2 mm
T4 19/06 mưa vừa 27.7° / 36.9° 3.07 m/s 63% 1001 hPa 3.83 mm
T5 20/06 mây đen u ám 27.5° / 37.2° 4.58 m/s 54% 1001 hPa 0 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 30° / 37.5° 5.36 m/s 58% 1001 hPa 0.32 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 29.9° / 35.6° 5.53 m/s 57% 1002 hPa 0.45 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 28.8° / 34.2° 3.69 m/s 58% 1002 hPa 1.37 mm

Chất lượng không khí tại Yên Mỹ - Hưng Yên

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

814.94

NH3

18.84

NO

7.96

NO2

23.12

O3

18

PM2.5

20.56

PM10

30.83

SO2

17.35