Thời tiết Yên Mỹ - Hưng Yên theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.62

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.69 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.61

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.52 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.47 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.83 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.44 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.39 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.6 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.28 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3 m/s
Độ ẩm

90%

T6 26/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.59

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.39

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.78 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.87

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.07 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.51

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.49 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.97 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.35 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.51 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.56 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

92%

T7 27/04
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Mỹ - Hưng Yên trong 12h tới

Thời tiết Yên Mỹ

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:17

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Gió

2.19 m/s

Điểm ngưng

20°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:29 am
6:17 pm