Dự báo thời tiết Khánh Hòa 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

31 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

62%

Gió

2.97 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

10.32

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:12

T2 15/07

26 oC

32 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

57%

Gió

3.24 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22°

UV

8.79

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:12

T3 16/07

26 oC

30 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

69%

Gió

2.32 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22°

UV

9.25

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:12

Lượng mưa Khánh Hòa 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Khánh Hòa 3 ngày tới

Thời tiết Khánh Hòa bây giờ

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

61%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

1.03 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

5.69