Dự báo thời tiết Khánh Hòa 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.7%
 • Lượng mưa
  2.41 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.5°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:03
T2 27/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.7%
 • Lượng mưa
  1.49 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.9°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.43 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:03
T3 28/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.7°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.8%
 • Lượng mưa
  1.38 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.7°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.31 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:04
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.3°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.3%
 • Lượng mưa
  1.63 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.1°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:04
T5 30/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75%
 • Lượng mưa
  1.53 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.6°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.87 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:04
T6 31/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.1%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.02 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:04
T7 01/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.1%
 • Lượng mưa
  12.27 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:05

Lượng mưa Khánh Hòa 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Khánh Hòa 7 ngày tới

Thời tiết Khánh Hòa bây giờ

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:03

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.36 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

2.05