Dự báo Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

31.9°

Cảm giác như 38°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.6°

Nhiệt độ thấp nhất

34°

Nhiệt độ cao nhất

83.7%

Độ ẩm

1.55 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

28.1°

Điểm ngưng

0

UV

1007 hPa

Áp suất

05:18/18:09

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Cam Ranh - Khánh Hòa

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Cam Ranh - Khánh Hòa
32.8° / 37.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Cam Ranh - Khánh Hòa
28.2° / 35.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Cam Ranh - Khánh Hòa
25.6° / 26.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Cam Ranh - Khánh Hòa
31.4° / 38°

Dự báo thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

31.8° / 38.8°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.1° / 39°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.9° / 37.8°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.4° / 37.3°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.8° / 36°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.2° / 32.3°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

1:00 am

27° / 30.1°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

2:00 am

27.2° / 29.4°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

3:00 am

27.3° / 29.8°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

4:00 am

27.8° / 29.3°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

5:00 am

27.7° / 27.5°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

6:00 am

27.9° / 30°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

7:00 am

29.8° / 32.2°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

8:00 am

31.9° / 34.9°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 59 %

mây cụm

9:00 am

32.2° / 37°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 54 %

mây cụm

10:00 am

33.6° / 37.6°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 54 %

mây cụm

11:00 am

33.5° / 38.8°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 56 %

mây cụm

12:00 pm

33.7° / 38.7°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 60 %

mây cụm

1:00 pm

32.1° / 38°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

2:00 pm

33° / 38.7°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.7° / 39°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 61 %

mây cụm

4:00 pm

32.7° / 38.5°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.4° / 37.3°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.4° / 37.2°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.6° / 36.8°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.3° / 35.7°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.1° / 34.4°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 78 %

mây cụm

10:00 pm

29.3° / 33.8°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 77 %

mây cụm

11:00 pm

28.1° / 32.4°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 77 %

mây cụm

12:00 am

27.2° / 30.9°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.9° / 30°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.4° / 29.2°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

3:00 am

27.5° / 29.9°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

4:00 am

27.5° / 29.9°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

5:00 am

27.1° / 29.7°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

6:00 am

27.9° / 30°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

7:00 am

29.8° / 32.8°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

8:00 am

31.4° / 34.1°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

9:00 am

32.7° / 36°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

10:00 am

33.7° / 37.1°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

11:00 am

33.4° / 38.9°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.9° / 39°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.3° / 38.6°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.6° / 37.1°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.6° / 37°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.3° / 37.8°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.4° / 37.2°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

6:00 pm

30° / 36.1°

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.4° / 33.9° 4.56 m/s 55% 1007 hPa 0.5 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 27.4° / 33.2° 4.66 m/s 56% 1006 hPa 0.35 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.6° / 34° 3.47 m/s 56% 1005 hPa 3.7 mm
T5 20/06 mưa vừa 26.6° / 32.8° 4.95 m/s 61% 1006 hPa 8.6 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25.4° / 30.4° 2.83 m/s 75% 1005 hPa 3.22 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 24.6° / 27.2° 2.92 m/s 90% 1005 hPa 4.3 mm

Chất lượng không khí tại Cam Ranh - Khánh Hòa

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

614.17

NH3

12.71

NO

0

NO2

11.13

O3

28.6

PM2.5

17.96

PM10

20.96

SO2

3.92