Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa theo giờ

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.27 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.71

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.4 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.42

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.03 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.8

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.44 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.62

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.54 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.25 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.94

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

87%

T2 15/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.13 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.72

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.28

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.28 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.63

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.56 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.62 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.57 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.95

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.65 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.98

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.54 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

90%

T3 16/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.17 m/s
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cam Ranh - Khánh Hòa trong 12h tới

Thời tiết Cam Ranh

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/17:55

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1014 hPa

Gió

1.42 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

3.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
5:55 pm