Dự báo Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

34°

Cảm giác như 36°
mây cụm

mây cụm

26.3°

Nhiệt độ thấp nhất

33.1°

Nhiệt độ cao nhất

50.2%

Độ ẩm

1.83 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21.6°

Điểm ngưng

9.83

UV

1006 hPa

Áp suất

05:19/18:09

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Vạn Ninh - Khánh Hòa

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Vạn Ninh - Khánh Hòa
32.8° / 37.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Vạn Ninh - Khánh Hòa
27.1° / 32.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Vạn Ninh - Khánh Hòa
27.7° / 29.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Vạn Ninh - Khánh Hòa
31.6° / 38°

Dự báo thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

33.6° / 36°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 50 %

mây cụm

11:00 am

33.8° / 37°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 50 %

mây cụm

12:00 pm

33.7° / 37.8°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 51 %

mây cụm

1:00 pm

33.4° / 37.3°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 55 %

mây cụm

2:00 pm

31.6° / 36.8°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 62 %

mây cụm

3:00 pm

31.5° / 36.1°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.3° / 36.9°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.9° / 38°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.9° / 35.2°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 75 %

mây cụm

7:00 pm

29.4° / 34.2°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây cụm

8:00 pm

28.4° / 33.8°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 83 %

mây thưa

9:00 pm

28.7° / 33°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mây thưa

10:00 pm

28.3° / 32.1°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây thưa

11:00 pm

28.2° / 32.5°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 78 %

mây thưa

12:00 am

28.1° / 31.4°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 76 %

mây rải rác

1:00 am

28° / 32°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 74 %

mây rải rác

2:00 am

28.8° / 31°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 74 %

mây rải rác

3:00 am

28.4° / 31.9°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 74 %

mây cụm

4:00 am

28.4° / 30.8°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 74 %

mây cụm

5:00 am

28.7° / 30.1°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 73 %

mây cụm

6:00 am

28.1° / 30.5°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 70 %

mây cụm

7:00 am

30.7° / 33.3°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 63 %

mây cụm

8:00 am

32.4° / 36.1°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 57 %

mây rải rác

9:00 am

33.8° / 37.8°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 51 %

mây cụm

10:00 am

34.7° / 39°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 51 %

mây cụm

11:00 am

34.3° / 38°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.5° / 38.3°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 56 %

mây cụm

1:00 pm

32.6° / 38.9°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 63 %

mây cụm

2:00 pm

31.9° / 37.8°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.3° / 37.6°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.3° / 38.9°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.7° / 37.9°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.6° / 36.4°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.8° / 35.3°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.2° / 33.2°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.7° / 33.8°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 pm

28° / 31.4°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.2° / 27.2°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 88 %

mưa vừa

12:00 am

26.3° / 27.5°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.3° / 26.8°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

26.5° / 26.6°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 26.6°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

4:00 am

26.5° / 26.9°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

27° / 28°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 am

27.8° / 30.2°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

28.6° / 31.3°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

29.4° / 34.3°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 am

31.6° / 36.1°

Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây cụm 27.6° / 33.3° 4.63 m/s 50% 1006 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa vừa 27.4° / 34° 4.38 m/s 51% 1005 hPa 2.38 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 27° / 33.9° 4.25 m/s 57% 1005 hPa 1.46 mm
T6 21/06 mưa vừa 25.3° / 31.9° 3.3 m/s 81% 1006 hPa 8.91 mm
T7 22/06 mưa vừa 26° / 31.6° 2.61 m/s 58% 1004 hPa 4.94 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 25.7° / 28.8° 2.86 m/s 85% 1005 hPa 0.36 mm

Chất lượng không khí tại Vạn Ninh - Khánh Hòa

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

303.75

NH3

2.92

NO

0.79

NO2

2.72

O3

29.27

PM2.5

1.91

PM10

3.46

SO2

0.93