Thời tiết Vạn Ninh - Khánh Hòa theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.51

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.07

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.71

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.42

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.07 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.8

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.59 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.62

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.4 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.94

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

86%

T2 15/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.72

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.28

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.28 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.63

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.54 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.29 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.67

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.75 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.95

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.8 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.98

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.3 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.64 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

90%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vạn Ninh - Khánh Hòa trong 12h tới

Thời tiết Vạn Ninh

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/17:55

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Gió

1.95 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
5:55 pm