Dự báo Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

31°

Cảm giác như 37°
mây đen u ám

mây đen u ám

25°

Nhiệt độ thấp nhất

33.8°

Nhiệt độ cao nhất

80.3%

Độ ẩm

1.55 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.8°

Điểm ngưng

0

UV

1007 hPa

Áp suất

05:18/18:09

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Nha Trang - Khánh Hòa

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Nha Trang - Khánh Hòa
32.5° / 37.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Nha Trang - Khánh Hòa
28.5° / 35.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Nha Trang - Khánh Hòa
26° / 26°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Nha Trang - Khánh Hòa
31.4° / 38.1°

Dự báo thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

30.6° / 38°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.9° / 37.8°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.2° / 36.8°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

11:00 pm

30° / 36°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

12:00 am

29.4° / 34.1°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

1:00 am

29.2° / 32.9°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

2:00 am

28.9° / 32°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

3:00 am

28.8° / 31.1°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

4:00 am

28° / 30.7°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

5:00 am

27.8° / 30.2°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

6:00 am

28.8° / 30.1°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

7:00 am

29.5° / 32.6°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

8:00 am

32.7° / 35.2°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 57 %

mây rải rác

9:00 am

33.6° / 36.1°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 52 %

mây rải rác

10:00 am

33.6° / 37.8°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 54 %

mây rải rác

11:00 am

33.4° / 38.5°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 53 %

mây rải rác

12:00 pm

33.2° / 38.8°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 58 %

mây cụm

1:00 pm

31.9° / 37.9°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 64 %

mây cụm

2:00 pm

31.8° / 36.8°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

3:00 pm

32° / 38.5°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.1° / 38.2°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.9° / 38.5°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.1° / 36.5°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 74 %

mây cụm

7:00 pm

30° / 34.6°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mây cụm

8:00 pm

29.2° / 34.2°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.9° / 34.4°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.1° / 33.7°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.8° / 32.2°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

12:00 am

28.1° / 31°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.8° / 30.3°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.3° / 30°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.5° / 30.8°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 30.5°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

5:00 am

27.3° / 29.4°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

6:00 am

27.6° / 30°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

7:00 am

28.8° / 31.5°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

8:00 am

30.7° / 33.1°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

9:00 am

33.6° / 38°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

10:00 am

34° / 38.9°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 50 %

mây cụm

11:00 am

34.4° / 39.6°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 53 %

mây cụm

12:00 pm

33.4° / 40.9°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 58 %

mây cụm

1:00 pm

32.3° / 38.7°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 62 %

mây cụm

2:00 pm

31.1° / 37.7°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 36.6°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.4° / 36.1°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.1° / 37°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.3° / 33°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.8° / 30°

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 25.3° / 33° 4.56 m/s 55% 1007 hPa 0 mm
T3 18/06 mây rải rác 27.7° / 33.3° 4.78 m/s 53% 1006 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.8° / 34.5° 5.31 m/s 53% 1005 hPa 6.64 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 26.4° / 30.1° 3.37 m/s 65% 1006 hPa 3.28 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25.9° / 30.6° 2.37 m/s 77% 1006 hPa 0.39 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25.3° / 31.2° 2.72 m/s 79% 1005 hPa 2.57 mm

Chất lượng không khí tại Nha Trang - Khánh Hòa

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

614.47

NH3

13.31

NO

0

NO2

11.53

O3

28.2

PM2.5

17.76

PM10

21.26

SO2

3.12