Dự báo thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.6%
 • Lượng mưa
  0.84 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.4°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:03
CN 26/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.7%
 • Lượng mưa
  4.25 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.7°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.57 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:03
T2 27/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.4%
 • Lượng mưa
  3.66 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.7°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:03
T3 28/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.9%
 • Lượng mưa
  2.55 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:04
T4 29/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.1%
 • Lượng mưa
  1.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.07 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:04
T5 30/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.4°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87%
 • Lượng mưa
  0.88 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.5°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:04
T6 31/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.5%
 • Lượng mưa
  3.98 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.59 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:04

Lượng mưa Nha Trang - Khánh Hòa 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nha Trang - Khánh Hòa 7 ngày tới

Thời tiết Nha Trang bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:03

Thấp/Cao

27°

/

32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0