Dự báo Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

35°

Cảm giác như 41°
mây cụm

mây cụm

27.5°

Nhiệt độ thấp nhất

35.1°

Nhiệt độ cao nhất

55.5%

Độ ẩm

4.84 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.2°

Điểm ngưng

4.48

UV

1005 hPa

Áp suất

05:37/18:15

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Giang Thành - Kiên Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Giang Thành - Kiên Giang
33.4° / 40.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Giang Thành - Kiên Giang
29.1° / 35°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Giang Thành - Kiên Giang
28° / 33.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Giang Thành - Kiên Giang
33.8° / 40.9°

Dự báo thời tiết Giang Thành - Kiên Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

2:00 pm

34° / 41.2°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 54 %

mây cụm

3:00 pm

35° / 41°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 55 %

mây cụm

4:00 pm

34.9° / 41.1°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 58 %

mây cụm

5:00 pm

33.9° / 40.7°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.4° / 39.4°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

7:00 pm

31° / 38.3°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.8° / 36.9°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 pm

30° / 36.9°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.3° / 35.2°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

11:00 pm

30.6° / 35.7°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

12:00 am

29.4° / 35°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

1:00 am

29.4° / 34.6°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 am

30° / 33.6°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

3:00 am

29.9° / 33.2°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

4:00 am

28° / 33.1°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

5:00 am

29° / 33.7°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

6:00 am

28.9° / 33.7°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

7:00 am

29.4° / 34.8°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

30.7° / 36°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

9:00 am

31.4° / 37.6°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

10:00 am

32.1° / 38.1°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

11:00 am

33.3° / 39.4°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

12:00 pm

34° / 40.2°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.8° / 40.6°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.6° / 39.2°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

34° / 39.5°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.7° / 38.5°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

5:00 pm

32° / 37°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

6:00 pm

32° / 37.5°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.7° / 35°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 73 %

mưa vừa

8:00 pm

29.7° / 34.1°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 77 %

mưa cường độ nặng

9:00 pm

29.6° / 33.3°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 79 %

mưa vừa

10:00 pm

30° / 34.6°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.1° / 33.8°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

12:00 am

28.2° / 32.8°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

1:00 am

28.2° / 32.2°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

2:00 am

28.4° / 32.7°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

3:00 am

28.9° / 33°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

4:00 am

28.8° / 32.5°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 am

28.5° / 32.8°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

6:00 am

28.8° / 32.1°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

7:00 am

29.3° / 34.1°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

8:00 am

30.3° / 36.6°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 am

31.5° / 37.6°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

10:00 am

32.3° / 38.7°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

11:00 am

32.7° / 39.9°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 39.5°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.4° / 39.2°

Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Giang Thành - Kiên Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 28.8° / 35.2° 6 m/s 54% 1007 hPa 0.56 mm
CN 26/05 mưa cường độ nặng 28° / 35.1° 6.07 m/s 57% 1009 hPa 9.07 mm
T2 27/05 mưa vừa 28.5° / 33.4° 6.81 m/s 62% 1008 hPa 3.34 mm
T3 28/05 mưa vừa 29.9° / 33.4° 7.17 m/s 63% 1008 hPa 4.97 mm
T4 29/05 mưa nhẹ 29.3° / 32.1° 7.34 m/s 60% 1008 hPa 2.02 mm
T5 30/05 mưa vừa 27.7° / 32.5° 6.04 m/s 60% 1007 hPa 11.85 mm

Chất lượng không khí tại Giang Thành - Kiên Giang

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

781.26

NH3

6.95

NO

0.29

NO2

10.04

O3

43.83

PM2.5

21.45

PM10

26.96

SO2

3.29