Thời tiết Giang Thành - Kiên Giang theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.77

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.05 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.48 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.69 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.34 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.8 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.31 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.2 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

70%

T5 18/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.02 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.89

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.88

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.35

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.89

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.93 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.17

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.45 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.83

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.28 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.4

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.58 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.26 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.97 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.21 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.34 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.51 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.24 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.31 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.02 m/s
Độ ẩm

66%

T6 19/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.61 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.17 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.69

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.58 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.44

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.3 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.4

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.98 m/s
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Giang Thành - Kiên Giang trong 12h tới

Thời tiết Giang Thành

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Gió

1.78 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

11.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
6:09 pm