Dự báo thời tiết Kon Tum 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.1°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  12.24 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.4°/22.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.8°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.98 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:10
T4 22/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.2°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  11.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.4°/22.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.2°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.85 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:10
T5 23/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.3°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  4.29 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.5°/23.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.4°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:10
T6 24/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.4°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.6%
 • Lượng mưa
  4.63 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.5°/23.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.2°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:10
T7 25/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.6°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.8%
 • Lượng mưa
  8.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/23.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.6°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:11
CN 26/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.7°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.2%
 • Lượng mưa
  0.39 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.09 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:11
T2 27/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.3°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.2°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.65 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:11

Lượng mưa Kon Tum 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kon Tum 7 ngày tới

Thời tiết Kon Tum bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:10

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

3.39