Thời tiết Kon Tum theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.69

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.72

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.34 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

9.744 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

97%

CN 26/05
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.56 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.21 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.15 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.18 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.2 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.09 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.43 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.78 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.3

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.93

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.74

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.53

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.12 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.65 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.54 m/s
Độ ẩm

95%

T2 27/05
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.35 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.34 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.07 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.2 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.27 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.38 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.59 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.82

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.47

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.54

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.33

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.42 m/s
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Kon Tum

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Gió

1.38 m/s

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

7.69

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:11 pm