Dự báo Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

32°

Cảm giác như 36°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

21°

Nhiệt độ thấp nhất

33.8°

Nhiệt độ cao nhất

52%

Độ ẩm

1.85 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21.2°

Điểm ngưng

4.65

UV

1006 hPa

Áp suất

05:18/18:11

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đắk Glei - Kon Tum

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đắk Glei - Kon Tum
32.1° / 36.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đắk Glei - Kon Tum
21.1° / 23.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đắk Glei - Kon Tum
22.8° / 22°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đắk Glei - Kon Tum
32.5° / 35.9°

Dự báo thời tiết Đắk Glei - Kon Tum hôm nay, ngày mai theo giờ

3:00 pm

32.6° / 36°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 52 %

mưa nhẹ

4:00 pm

33° / 36°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 51 %

mưa vừa

5:00 pm

32.1° / 35.8°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.5° / 33.7°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 26.6°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 82 %

mưa vừa

8:00 pm

24.8° / 25°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 93 %

mưa vừa

9:00 pm

23.7° / 24.5°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 96 %

mưa vừa

10:00 pm

23.5° / 25°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mưa vừa

11:00 pm

22.8° / 23.9°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

22.7° / 23.3°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mưa vừa

1:00 am

23° / 23.8°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

22° / 23.3°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

22.8° / 23.2°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

22.9° / 23.2°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

22.8° / 23.6°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

23.7° / 23.1°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

7:00 am

24.9° / 25.2°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 am

26.4° / 27.4°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31.2°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

10:00 am

30.2° / 33.3°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

11:00 am

31.4° / 34.1°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.3° / 36.8°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

1:00 pm

34° / 37.4°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.3° / 36.7°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.4° / 35.4°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.1° / 35.9°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.8° / 34.1°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.6° / 26.5°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.2° / 25.5°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.8° / 25.2°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 25.1°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.6° / 25°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24.4°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

12:00 am

23.8° / 25°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

1:00 am

23.9° / 24.9°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

2:00 am

23.2° / 23.2°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

3:00 am

22° / 23.6°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 am

22.9° / 23.1°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

5:00 am

22.5° / 23.4°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24.7°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24.8° / 25.5°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

26.1° / 27.4°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 am

29.7° / 33.7°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

11:00 am

31.4° / 34.9°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 35.8°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.9° / 35.2°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.8° / 34.4°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Đắk Glei - Kon Tum sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 22.5° / 33.3° 1.98 m/s 52% 1008 hPa 10.7 mm
CN 26/05 mưa vừa 22.4° / 34.2° 3.33 m/s 55% 1010 hPa 4.09 mm
T2 27/05 mưa nhẹ 22° / 32.3° 3.42 m/s 59% 1008 hPa 1.33 mm
T3 28/05 mưa nhẹ 22.2° / 30.5° 3.09 m/s 70% 1008 hPa 2.08 mm
T4 29/05 mưa nhẹ 22.2° / 29.9° 3.08 m/s 71% 1008 hPa 3.83 mm
T5 30/05 mưa nhẹ 23.3° / 29.6° 2.37 m/s 92% 1009 hPa 4.99 mm

Chất lượng không khí tại Đắk Glei - Kon Tum

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

400.84

NH3

1.42

NO

0.03

NO2

2.84

O3

24.62

PM2.5

2.69

PM10

2.09

SO2

0.83