Dự báo Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

24.7°

Cảm giác như 25°
mây đen u ám

mây đen u ám

20.3°

Nhiệt độ thấp nhất

34.7°

Nhiệt độ cao nhất

86.8%

Độ ẩm

0.13 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21.7°

Điểm ngưng

0

UV

1010 hPa

Áp suất

05:19/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đắk Glei - Kon Tum

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đắk Glei - Kon Tum
30.9° / 33.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đắk Glei - Kon Tum
23.2° / 24.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đắk Glei - Kon Tum
21.8° / 22°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đắk Glei - Kon Tum
29.2° / 32°

Dự báo thời tiết Đắk Glei - Kon Tum hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

24.4° / 26°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 25.8°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.7° / 24.5°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.6° / 24.3°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 am

23.2° / 24.8°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

1:00 am

23.7° / 23.6°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

22.5° / 23.8°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

3:00 am

22.4° / 22.6°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

4:00 am

22.9° / 22.4°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

21.1° / 23°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 am

22.5° / 23.6°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

7:00 am

24.2° / 25.4°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 am

27.2° / 27.2°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 74 %

mây cụm

9:00 am

28.6° / 31.5°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 69 %

mây cụm

10:00 am

30.8° / 33.6°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 60 %

mây cụm

11:00 am

32° / 34.6°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 53 %

mây cụm

12:00 pm

32.3° / 35.1°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.6° / 34.9°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.6° / 34.5°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 32.1°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.8° / 31.4°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.3° / 30.7°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 83 %

mưa vừa

6:00 pm

25.5° / 26.2°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.4° / 25.2°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 90 %

mây cụm

8:00 pm

23.2° / 24.2°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

23.9° / 24.8°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

23.5° / 24.1°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

23.3° / 23.3°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 94 %

mây cụm

12:00 am

23° / 23.1°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 95 %

mây cụm

1:00 am

22.5° / 23.7°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

22.4° / 23°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

22.1° / 22.1°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 22.3°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mây cụm

5:00 am

21.5° / 22.5°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 23.6°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 96 %

mây cụm

7:00 am

24.4° / 25.3°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 91 %

mây cụm

8:00 am

26.7° / 27.4°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 81 %

mây cụm

9:00 am

29.7° / 31.9°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 33.3°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

11:00 am

32.5° / 34.8°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.1° / 35.2°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.9° / 35.7°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.1° / 34.3°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.7° / 33.9°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 31.6°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.8° / 26.1°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 84 %

mưa vừa

6:00 pm

25.4° / 26.4°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 89 %

mưa vừa

7:00 pm

24.7° / 24.5°

Thời tiết Đắk Glei - Kon Tum

Điểm sương 91 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Đắk Glei - Kon Tum sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 21.9° / 34.2° 3.51 m/s 53% 1009 hPa 0.56 mm
T3 18/06 mưa vừa 21.1° / 32° 3.2 m/s 53% 1008 hPa 3.74 mm
T4 19/06 mưa vừa 21.7° / 32.3° 2.94 m/s 54% 1007 hPa 9.25 mm
T5 20/06 mưa cường độ nặng 22.3° / 30.3° 2.83 m/s 65% 1007 hPa 26.25 mm
T6 21/06 mưa vừa 22.9° / 29.6° 1.5 m/s 84% 1008 hPa 24.78 mm
T7 22/06 mưa vừa 22.7° / 28.5° 1.75 m/s 95% 1008 hPa 8.86 mm

Chất lượng không khí tại Đắk Glei - Kon Tum

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

500.88

NH3

2.55

NO

0.95

NO2

9.22

O3

6

PM2.5

5.99

PM10

7.94

SO2

1.68