Dự báo thời tiết Đắk Glei - Kon Tum 3 ngày tới

Hôm nay

21.5 oC

27.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

Thấp/Cao

21°

/

27.4°

Độ ẩm

98.1%

Gió

3.49 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.3°

UV

1.68

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:19

T3 23/07

21.7 oC

28 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

21.9°

/

27.5°

Độ ẩm

80%

Gió

5.11 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

10.99

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:19

T4 24/07

21 oC

29 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

Thấp/Cao

21.4°

/

28.4°

Độ ẩm

72.8%

Gió

5.65 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22°

UV

9.74

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:19

Lượng mưa Đắk Glei - Kon Tum 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Glei - Kon Tum 3 ngày tới

Thời tiết Đắk Glei bây giờ

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

27°

Độ ẩm

98%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1009 hPa

Gió

1.37 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

0