Dự báo thời tiết Đắk Hà - Kon Tum 3 ngày tới

Hôm nay

21.7 oC

26.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

Thấp/Cao

22°

/

26.4°

Độ ẩm

97.9%

Gió

4.36 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.3°

UV

4.09

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:18

T6 26/07

21.7 oC

26.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

21°

/

26.8°

Độ ẩm

78.4%

Gió

5.38 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22°

UV

2.01

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:18

T7 27/07

21.9 oC

23.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

Thấp/Cao

21.4°

/

23°

Độ ẩm

97.7%

Gió

3.33 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21°

UV

1.55

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:18

Lượng mưa Đắk Hà - Kon Tum 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Hà - Kon Tum 3 ngày tới

Thời tiết Đắk Hà bây giờ

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

94%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

2.63 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

0