Dự báo thời tiết Đắk Hà - Kon Tum 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

50%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.26 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.6 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.69 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.61 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.61 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.64 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.6 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
2.67 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.45 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
3.7 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
4.2 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
3.22 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
3.19 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Hà - Kon Tum 30 ngày tới


Lượng mưa Đắk Hà - Kon Tum 30 ngày tới

Thời tiết Đắk Hà

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Mặt trời mọc/lặn

05:18/18:12

Nhiệt độ Thấp/Cao

23°

/

30°

Áp suất

1008 hPa

Độ ẩm

97%

wind

Tốc độ Gió

0.8 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:12 pm