Dự báo Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

24.2°

Cảm giác như 25°
mây đen u ám

mây đen u ám

20°

Nhiệt độ thấp nhất

34°

Nhiệt độ cao nhất

85.8%

Độ ẩm

0.53 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.3°

Điểm ngưng

0

UV

1009 hPa

Áp suất

05:19/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Kon Rẫy - Kon Tum

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Kon Rẫy - Kon Tum
30.9° / 33.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Kon Rẫy - Kon Tum
23.2° / 24.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Kon Rẫy - Kon Tum
21.3° / 22.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Kon Rẫy - Kon Tum
27° / 30.4°

Dự báo thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

25.4° / 25.7°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.4° / 25°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25.4°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.1° / 25.7°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.4° / 24.9°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

23.1° / 24.4°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

23.2° / 23.2°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

2:00 am

22.7° / 24°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

3:00 am

22.1° / 23°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

4:00 am

22.3° / 23.1°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 23.3°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

6:00 am

23.4° / 24°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

24.8° / 25.6°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

25.5° / 26.4°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 29.7°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 am

29.8° / 32.8°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.1° / 33.5°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.5° / 34.8°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 35.1°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32° / 35.2°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.4° / 32.2°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.1° / 31.7°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 81 %

mưa vừa

5:00 pm

27.5° / 30.6°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 84 %

mưa vừa

6:00 pm

25.4° / 26°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 24.1°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

23.2° / 24.4°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 94 %

mây cụm

9:00 pm

23.5° / 24.6°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

23.5° / 24.7°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

22.6° / 23.5°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

12:00 am

22° / 23.9°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

1:00 am

22.7° / 23.7°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

2:00 am

22.5° / 23.6°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

3:00 am

22.7° / 23.9°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 am

22° / 22°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

5:00 am

22.5° / 22.5°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

6:00 am

22.3° / 23°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24.4° / 25.2°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

26.2° / 27.9°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 am

28.8° / 31.6°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

10:00 am

30.4° / 34°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 34.9°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.1° / 35.6°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.2° / 35.5°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.3° / 32.6°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 77 %

mưa vừa

3:00 pm

28.3° / 32.5°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 76 %

mưa vừa

4:00 pm

30° / 33.3°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 77 %

mưa vừa

5:00 pm

27.1° / 31.8°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 82 %

mưa vừa

6:00 pm

25.5° / 26.4°

Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 21° / 33.3° 3.22 m/s 53% 1009 hPa 1.02 mm
T3 18/06 mưa vừa 22.2° / 31.5° 3.25 m/s 61% 1008 hPa 4.98 mm
T4 19/06 mưa vừa 22.7° / 31.8° 3.08 m/s 59% 1007 hPa 6.77 mm
T5 20/06 mưa vừa 22° / 31.5° 2.66 m/s 60% 1007 hPa 16.88 mm
T6 21/06 mưa vừa 23° / 27.7° 1.78 m/s 88% 1007 hPa 16.22 mm
T7 22/06 mưa cường độ nặng 22.2° / 25.9° 1.72 m/s 95% 1007 hPa 53.59 mm

Chất lượng không khí tại Kon Rẫy - Kon Tum

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

467.5

NH3

2.17

NO

0.56

NO2

8.87

O3

10.17

PM2.5

5.42

PM10

5.54

SO2

1.68