Thời tiết Kon Rẫy - Kon Tum theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.51

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.16

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.32

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.42

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.41 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.53 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

59%

T5 18/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.42 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.98 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.56 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.59

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.47

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.67

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.16

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.5

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.62 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.36

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
4.3 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.97

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
4.13 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

85%

T6 19/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.7 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.39 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.45 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.68 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.86

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.94

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.28

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.68

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kon Rẫy - Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Kon Rẫy

bầu trời quang đãng

38°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

39°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1008 hPa

Gió

1.23 m/s

Điểm ngưng

15°

Tầm nhìn

10 km

UV

11.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:01 pm