Dự báo Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

28.4°

Cảm giác như 30°
mây đen u ám

mây đen u ám

20.6°

Nhiệt độ thấp nhất

28.7°

Nhiệt độ cao nhất

70.7%

Độ ẩm

2.26 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.5°

Điểm ngưng

9.89

UV

1008 hPa

Áp suất

05:21/18:19

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tu Mơ Rông - Kon Tum

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tu Mơ Rông - Kon Tum
26.6° / 30.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tu Mơ Rông - Kon Tum
21.4° / 23°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tu Mơ Rông - Kon Tum
21.9° / 22°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tu Mơ Rông - Kon Tum
26.1° / 26.3°

Dự báo thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

29° / 30.8°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

1:00 pm

28.5° / 30.7°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

2:00 pm

27° / 30.7°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.5° / 31°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 30.6°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

5:00 pm

26.3° / 27°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.9° / 25.7°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23.4° / 23°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22.6° / 23.9°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23° / 23°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22.6° / 22.6°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22.3° / 22°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

21.6° / 22.3°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

1:00 am

21.4° / 23°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

2:00 am

21.9° / 22.6°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

21.9° / 22.6°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

21.8° / 22.8°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.9° / 22.8°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

22.7° / 23°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

22.8° / 23.4°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 am

23.5° / 24.9°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

9:00 am

25.9° / 26.5°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 31.7°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.5° / 32.5°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.3° / 32.8°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.2° / 32.6°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.2° / 32.7°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 80 %

mưa vừa

3:00 pm

27.8° / 30.2°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 85 %

mưa vừa

4:00 pm

27.8° / 27.1°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 89 %

mưa vừa

5:00 pm

26.9° / 26.5°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 90 %

mưa vừa

6:00 pm

24.4° / 25.7°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 91 %

mưa vừa

7:00 pm

23.2° / 24.3°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 93 %

mưa vừa

8:00 pm

22.8° / 23.6°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 95 %

mưa vừa

9:00 pm

22.6° / 23.4°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mưa vừa

10:00 pm

22.6° / 23°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa vừa

11:00 pm

21.8° / 22.2°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa vừa

12:00 am

21.4° / 22.8°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

21° / 22.4°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

2:00 am

21.2° / 22.5°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mây cụm

3:00 am

21.6° / 22.4°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

4:00 am

21.9° / 22.5°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

21.4° / 22°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

22.1° / 22.6°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

22° / 23.3°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 am

23.6° / 24.2°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 am

25.3° / 26.1°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 am

26.9° / 26.8°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 30.6°

Thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 21.7° / 29° 2.43 m/s 71% 1008 hPa 3.6 mm
T4 26/06 mưa vừa 21° / 29.5° 1.37 m/s 69% 1009 hPa 20.26 mm
T5 27/06 mưa vừa 21.9° / 29.7° 1.64 m/s 72% 1010 hPa 8.41 mm
T6 28/06 mưa vừa 21.9° / 29.7° 2.32 m/s 70% 1010 hPa 19.17 mm
T7 29/06 mưa vừa 22.9° / 28° 1.62 m/s 83% 1009 hPa 14.73 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 22.7° / 28.3° 2.17 m/s 95% 1009 hPa 4.56 mm

Chất lượng không khí tại Tu Mơ Rông - Kon Tum

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

310.42

NH3

0.78

NO

0.98

NO2

0.88

O3

32.84

PM2.5

1.21

PM10

1.64

SO2

1.21