Dự báo thời tiết Tu Mơ Rông - Kon Tum 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.44 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.47 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.74 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
4.18 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.67 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.17 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.3 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.62 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
4.48 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.13 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
4.15 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tu Mơ Rông - Kon Tum 30 ngày tới


Lượng mưa Tu Mơ Rông - Kon Tum 30 ngày tới

Thời tiết Tu Mơ Rông

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Mặt trời mọc/lặn

05:18/18:12

Nhiệt độ Thấp/Cao

23°

/

33°

Áp suất

1008 hPa

Độ ẩm

93%

wind

Tốc độ Gió

0.18 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:12 pm