Dự báo Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

30°

Cảm giác như 32°
mây đen u ám

mây đen u ám

20.3°

Nhiệt độ thấp nhất

32.9°

Nhiệt độ cao nhất

60.4%

Độ ẩm

2.54 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21.3°

Điểm ngưng

9.94

UV

1008 hPa

Áp suất

05:19/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Kon Tum - Kon Tum
29.8° / 32°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Kon Tum - Kon Tum
23.1° / 24.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Kon Tum - Kon Tum
21° / 22.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Kon Tum - Kon Tum
28° / 30.5°

Dự báo thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

30° / 32.2°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

11:00 am

30.8° / 32.2°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.5° / 33.4°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

1:00 pm

31° / 33.2°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.8° / 33.8°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

3:00 pm

33° / 34.1°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.7° / 33.4°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

5:00 pm

28° / 30.9°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 29.9°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.8° / 26.9°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.6° / 25°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.2° / 25.4°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.1° / 25°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 83 %

mây cụm

11:00 pm

24.6° / 24.9°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 84 %

mây cụm

12:00 am

24.1° / 24.5°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

1:00 am

23.9° / 25°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 am

23.3° / 24.2°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 88 %

mây cụm

3:00 am

22.6° / 23.3°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 91 %

mây cụm

4:00 am

22.6° / 23.4°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.7° / 23°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 95 %

mây cụm

6:00 am

22° / 24°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 93 %

mây cụm

7:00 am

25.7° / 25.6°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 84 %

mây cụm

8:00 am

27.6° / 29.6°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 74 %

mây cụm

9:00 am

29.8° / 31.3°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

10:00 am

30.6° / 33.5°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

32.2° / 35.9°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 36°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.3° / 37°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.8° / 35.6°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.2° / 36.3°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.3° / 32.2°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 77 %

mưa vừa

5:00 pm

27.4° / 30.6°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 81 %

mưa vừa

6:00 pm

25.3° / 26.4°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.3° / 25°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 91 %

mưa vừa

8:00 pm

23° / 24.9°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23.7° / 24.9°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 24.7°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 23.5°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

22.7° / 23.6°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

22.6° / 23.3°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

2:00 am

22.1° / 23.3°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 23.2°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa vừa

4:00 am

22.1° / 23.3°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.9° / 22.9°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

22.2° / 23.6°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.5° / 24.4°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

8:00 am

26.8° / 26.2°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28.5° / 31°

Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 21° / 32.8° 3.19 m/s 58% 1008 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa vừa 22.5° / 32.6° 3 m/s 53% 1007 hPa 9.71 mm
T5 20/06 mưa vừa 22.5° / 31.3° 2.67 m/s 60% 1007 hPa 20.55 mm
T6 21/06 mưa vừa 22.7° / 30.2° 1.51 m/s 87% 1008 hPa 22.53 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 22° / 27.3° 2.47 m/s 93% 1007 hPa 4.85 mm
CN 23/06 mưa vừa 22.2° / 24.2° 2.18 m/s 95% 1007 hPa 13.4 mm

Chất lượng không khí tại Thành Phố Kon Tum - Kon Tum

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

307.18

NH3

1.6

NO

0.5

NO2

1.96

O3

24.06

PM2.5

2.18

PM10

2.72

SO2

1.38