Thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum theo giờ

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.99

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.02

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.53

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.53 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.21

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.93

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.25

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.12

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

16%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.67

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

16%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

68%

T2 15/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.33 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.32 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.32

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.94

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.02

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.45

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.12

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.6

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.5

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.39

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

69%

T3 16/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.39 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.53 m/s
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Kon Tum - Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Kon Tum

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

40°

Độ ẩm

37%

Áp suất

1014 hPa

Gió

0.88 m/s

Điểm ngưng

15°

Tầm nhìn

10 km

UV

4.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
6:01 pm