Dự báo thời tiết Lai Châu 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.7°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  13.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.1°/24.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.7°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.7 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:44
CN 26/05
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  7.82 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.6°/24.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.41 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:44
T2 27/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.2%
 • Lượng mưa
  4.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:45
T3 28/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.8°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.4%
 • Lượng mưa
  4.03 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.9°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.77 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:45
T4 29/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  10.7 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.56 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:46
T5 30/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  8.41 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.68 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:46
T6 31/05
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  35.28 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  0.81 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:46

Lượng mưa Lai Châu 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu 7 ngày tới

Thời tiết Lai Châu bây giờ

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:44

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

3.23