Dự báo thời tiết Lai Châu 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.7%
 • Lượng mưa
  5.73 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.5°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.68 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:45
T3 28/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.5%
 • Lượng mưa
  5.8 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.9°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.59 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:45
T4 29/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.5%
 • Lượng mưa
  4.38 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.9°/25.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.77 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:46
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  11.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:46
T6 31/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  20.58 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.8°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:46
T7 01/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.1%
 • Lượng mưa
  16.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:47
CN 02/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  19.14 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.6°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:47

Lượng mưa Lai Châu 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu 7 ngày tới

Thời tiết Lai Châu bây giờ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:45

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0