Thời tiết Lai Châu theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.63 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.43 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.27 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.85

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.12

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.89

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.84

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.32 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.46

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.47

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.41

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

52%

T6 26/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.53 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.17 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.08 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.12 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.09 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.02 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.49 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.95

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.12

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.69

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.94

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.26

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3 m/s
Độ ẩm

15%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.65

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.56 m/s
Độ ẩm

14%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.25

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.99 m/s
Độ ẩm

13%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.51

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.44 m/s
Độ ẩm

13%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

14%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.37 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.19 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.32 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.4 m/s
Độ ẩm

29%

T7 27/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.11 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.38 m/s
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu trong 12h tới

Thời tiết Lai Châu

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

38°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Gió

0.97 m/s

Điểm ngưng

20°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:38 am
6:30 pm