Dự báo thời tiết Mường Tè - Lai Châu 3 ngày tới

Hôm nay

23.9 oC

30 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

23.5°

/

30.5°

Độ ẩm

84.9%

Gió

1.94 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.8°

UV

11.02

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:44

CN 26/05

23.9 oC

27.2 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

23.4°

/

27.8°

Độ ẩm

93.3%

Gió

1.63 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.8°

UV

3.47

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:44

T2 27/05

23.5 oC

32.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

23.1°

/

32.2°

Độ ẩm

66%

Gió

1.78 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.3°

UV

11.01

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:45

Lượng mưa Mường Tè - Lai Châu 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường Tè - Lai Châu 3 ngày tới

Thời tiết Mường Tè bây giờ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

97%

Tầm nhìn

9.062 km

Áp suất

1009 hPa

Gió

0.53 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0