Dự báo thời tiết Mường Tè - Lai Châu 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

46%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
3.42 m/s
Độ ẩm

46%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

50%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:54 pm

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:54 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:54 pm

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường Tè - Lai Châu 30 ngày tới


Lượng mưa Mường Tè - Lai Châu 30 ngày tới

Thời tiết Mường Tè

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 36°

Mặt trời mọc/lặn

05:22/18:44

Nhiệt độ Thấp/Cao

24°

/

29°

Áp suất

1005 hPa

Độ ẩm

87%

wind

Tốc độ Gió

1.72 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

26°

UV

1.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:44 pm