Dự báo thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

43%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

100%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lai Châu - Lai Châu 30 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Lai Châu - Lai Châu 30 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Lai Châu

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Mặt trời mọc/lặn

05:24/18:42

Nhiệt độ Thấp/Cao

22°

/

33°

Áp suất

1008 hPa

Độ ẩm

45%

wind

Tốc độ Gió

1.15 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

20°

UV

5.82

Bình minh / Hoàng hôn

5:24 am
6:42 pm