Dự báo thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:54 pm

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:54 pm

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lai Châu - Lai Châu 30 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Lai Châu - Lai Châu 30 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Lai Châu

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Mặt trời mọc/lặn

05:23/18:44

Nhiệt độ Thấp/Cao

24°

/

27°

Áp suất

1008 hPa

Độ ẩm

98%

wind

Tốc độ Gió

1.14 m/s

Tầm nhìn xa

8.47 km

Điểm ngưng

25°

UV

6.08

Bình minh / Hoàng hôn

5:23 am
6:44 pm