Thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.47

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.93

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.95

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.88

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.29

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.73 m/s
Độ ẩm

16%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.94

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

15%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.52

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

14%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.65

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

14%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

14%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.25 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

49%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.63 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.43 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.16 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.53 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.3 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.45 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.01

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.13

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.51

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.31

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.15

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.77 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

77%

T3 16/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.34 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.41 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.37 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.24 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lai Châu - Lai Châu trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Lai Châu

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:26

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

41°

Độ ẩm

31%

Áp suất

1012 hPa

Gió

0.91 m/s

Điểm ngưng

11°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
6:26 pm