Dự báo thời tiết Lâm Đồng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  19.8°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77%
 • Lượng mưa
  6.31 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/21.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  19.8°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:11
T3 18/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  20.4°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.9%
 • Lượng mưa
  6.19 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.8°/21.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  20.2°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.63 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:11
T4 19/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  20.4°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.8%
 • Lượng mưa
  16.92 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27°/21.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  20.1°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.68 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:24/18:11
T5 20/06
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  20.5°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  15.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  22°/20.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  20.4°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:24/18:12
T6 21/06
mưa vừa
21°

mưa vừa

Cảm giác như 21°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  19.2°/21.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  17.01 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  21.3°/19.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  20.4°/20.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:24/18:12
T7 22/06
mưa vừa
21°

mưa vừa

Cảm giác như 21°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  19.3°/21.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.3%
 • Lượng mưa
  15.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  21.1°/20.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  20.8°/20.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:24/18:12
CN 23/06
mưa vừa
20°

mưa vừa

Cảm giác như 21°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  20.5°/20.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  23.64 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  20.4°/20.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  20.8°/20.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:24/18:12

Lượng mưa Lâm Đồng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Đồng 7 ngày tới

Thời tiết Lâm Đồng bây giờ

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:11

Thấp/Cao

19°

/

30°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 m/s

Điểm ngưng

21°

UV

0