Thời tiết Lâm Đồng theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.89

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.33

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
4.42 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.47

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
4.46 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.67 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.42 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.59 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.31 m/s
Độ ẩm

95%

T5 18/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.22 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.36 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.28 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.57 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.2 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.92

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.18

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.7

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.3

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.72

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.47 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.13

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.34 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

9.705 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.54 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.12 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.28 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.38 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.16 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.38 m/s
Độ ẩm

96%

T6 19/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

6.284 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.45 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.57 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.22 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.53 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.38 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.54 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.21

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.69

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.45

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.22

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.99

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Đồng trong 12h tới

Thời tiết Lâm Đồng

mây thưa

34°

mây thưa

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

34°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Gió

4.42 m/s

Điểm ngưng

15°

Tầm nhìn

10 km

UV

9.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
5:58 pm