Dự báo thời tiết Bảo Lộc - Lâm Đồng 3 ngày tới

Hôm nay

19.2 oC

27.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

Thấp/Cao

20°

/

27.5°

Độ ẩm

77.3%

Gió

2.46 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

19°

UV

6.48

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:14

T2 15/07

19.6 oC

27.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

19.6°

/

27.5°

Độ ẩm

65.7%

Gió

2.82 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

20°

UV

9.55

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:14

T3 16/07

19.8 oC

27.2 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 28°

Thấp/Cao

19.5°

/

27.3°

Độ ẩm

66.4%

Gió

2.43 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

20.6°

UV

9.73

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:14

Lượng mưa Bảo Lộc - Lâm Đồng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Lộc - Lâm Đồng 3 ngày tới

Thời tiết Bảo Lộc bây giờ

mưa nhẹ

20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

98%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

1.57 m/s

Điểm ngưng

20°

UV

0