Dự báo thời tiết Bảo Lộc - Lâm Đồng 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
3.7 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
4.47 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
4.54 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
4.57 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
4.06 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
4.65 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
5.22 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
5.67 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
6.09 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
6.29 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
6.29 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
5.24 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
5.59 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
5.09 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.86 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
5.29 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.9 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
3.75 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
4.27 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
4.48 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
4.57 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
4.63 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.39 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.47 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.82 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
5.32 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.92 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Lộc - Lâm Đồng 30 ngày tới


Lượng mưa Bảo Lộc - Lâm Đồng 30 ngày tới

Thời tiết Bảo Lộc

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Mặt trời mọc/lặn

05:22/18:05

Nhiệt độ Thấp/Cao

20°

/

31°

Áp suất

1008 hPa

Độ ẩm

55%

wind

Tốc độ Gió

0.85 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

21°

UV

7.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:05 pm