Dự báo Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

25.2°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

19.8°

Nhiệt độ thấp nhất

32.8°

Nhiệt độ cao nhất

68.7%

Độ ẩm

1.43 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

19.9°

Điểm ngưng

3.28

UV

1010 hPa

Áp suất

05:23/18:11

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bảo Lâm - Lâm Đồng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bảo Lâm - Lâm Đồng
28.7° / 30°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bảo Lâm - Lâm Đồng
20.8° / 22°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bảo Lâm - Lâm Đồng
22.5° / 22.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bảo Lâm - Lâm Đồng
25.5° / 25°

Dự báo thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 am

25.8° / 25.5°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

8:00 am

25.4° / 26.6°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

9:00 am

26.5° / 26.5°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

10:00 am

27.5° / 28.5°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 30.1°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.6° / 32.2°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.4° / 32.5°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.4° / 32.7°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.3° / 31.4°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 49 %

mây cụm

4:00 pm

28.1° / 30.2°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.7° / 25.8°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23.5° / 23.1°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22.6° / 22.7°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mưa vừa

8:00 pm

21.4° / 22.1°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

21.8° / 22.6°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

21.6° / 22.3°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây thưa

11:00 pm

21° / 21°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây thưa

12:00 am

21.7° / 21.5°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây rải rác

1:00 am

20.8° / 21.9°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây rải rác

2:00 am

20.3° / 21.1°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

3:00 am

20.8° / 21.2°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 am

21° / 21.7°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

5:00 am

20.9° / 21.7°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

21.8° / 21.6°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây cụm

7:00 am

23.6° / 24.8°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.6° / 26.8°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

9:00 am

28.2° / 30.4°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 61 %

mây cụm

10:00 am

30° / 31.5°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 53 %

mây cụm

11:00 am

29.4° / 31°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.4° / 31°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.4° / 30.8°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 30.1°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.4° / 31.5°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 30.4°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.6° / 26°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23.8° / 24°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22.1° / 23.8°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22.8° / 22.1°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.5° / 22°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

21.1° / 22.5°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

22.9° / 22.7°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

21.9° / 21.6°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mưa vừa

1:00 am

21.8° / 21.7°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mưa vừa

2:00 am

21° / 21.3°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

21.6° / 21°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

21.9° / 21.8°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

20° / 21.2°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

20.7° / 21.1°

Thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 20.9° / 32.1° 2.25 m/s 54% 1009 hPa 3.62 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 20.9° / 30.8° 2.13 m/s 63% 1008 hPa 5.15 mm
T5 20/06 mưa vừa 20.8° / 24.2° 1.66 m/s 92% 1009 hPa 18.2 mm
T6 21/06 mưa cường độ nặng 21° / 21.2° 1.98 m/s 98% 1008 hPa 37.68 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 20.3° / 23.8° 2.04 m/s 91% 1007 hPa 4.92 mm
CN 23/06 mưa vừa 20.5° / 21.6° 2.06 m/s 98% 1008 hPa 12.26 mm

Chất lượng không khí tại Bảo Lâm - Lâm Đồng

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

280.38

NH3

0.72

NO

0.88

NO2

3.74

O3

17.17

PM2.5

2.08

PM10

3.16

SO2

1.17