Dự báo thời tiết Bảo Lâm - Lâm Đồng 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:04 pm

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:04 pm

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:04 pm

Gió
2.87 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
2.85 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
3.6 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
4.07 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
4.93 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
6.03 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
4.3 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
3.17 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
3.6 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.5 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.5 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.73 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
5.1 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
5.81 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
6.19 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
6.19 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
6.19 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Lâm - Lâm Đồng 30 ngày tới


Lượng mưa Bảo Lâm - Lâm Đồng 30 ngày tới

Thời tiết Bảo Lâm

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Mặt trời mọc/lặn

05:22/18:04

Nhiệt độ Thấp/Cao

21°

/

28°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

78%

wind

Tốc độ Gió

1.6 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

23°

UV

2.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:04 pm