Dự báo thời tiết Đạ Tẻh - Lâm Đồng 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
4.47 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
4.47 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
3.75 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
4.7 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
4.7 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
5.4 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
5.52 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
6.2 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
6.83 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
6.83 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
5.72 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.7 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.7 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
4.64 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
4.22 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
4.33 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
5.01 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
5.42 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.59 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.12 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.17 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.26 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.77 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.95 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đạ Tẻh - Lâm Đồng 30 ngày tới


Lượng mưa Đạ Tẻh - Lâm Đồng 30 ngày tới

Thời tiết Đạ Tẻh

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Mặt trời mọc/lặn

05:22/18:06

Nhiệt độ Thấp/Cao

21°

/

30°

Áp suất

1009 hPa

Độ ẩm

93%

wind

Tốc độ Gió

1.77 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:06 pm